ΑΓΟΡΕΣ ΜΟΥ

WT-1001-4

WT-1001-4

Θεραπεία επιφάνειας:     Πλάτος χρωμίου Χρώμα:     αργύρου Υλικό:     χαλκός Τεχνική διεργασίας:     χύτευση βαρύτητας Υλικό   τω...
WT-1001-3

WT-1001-3

Θεραπεία επιφάνειας:     Πλάτος χρωμίου Χρώμα:     αργύρου Υλικό:     χαλκός Τεχνική διεργασίας:     χύτευση βαρύτητας Υλικό   τω...
WT-1001-2

WT-1001-2

Θεραπεία επιφάνειας:     Πλάτος χρωμίου Χρώμα:     αργύρου Υλικό:     χαλκός Τεχνική διεργασίας:     χύτευση βαρύτητας Υλικό   τω...
WT-1003-4C

WT-1003-4C

Θεραπεία επιφάνειας:   PVD επιχρυσωμένο χρυσό Χρώμα:     χρυσός Υλικό:     χαλκός Τεχνική διεργασίας:     χύτευση βαρύτητας Υλικό   τ...
WT-1003-4

WT-1003-4

Θεραπεία επιφάνειας:   Πλάτος χρωμίου Χρώμα:     αργύρου Υλικό:     χαλκός Τεχνική διεργασίας:     χύτευση βαρύτητας Υλικό   των σω...
WT-1003-3C

WT-1003-3C

Θεραπεία επιφάνειας:     PVD επιχρυσωμένο χρυσό Χρώμα:     χρυσός Υλικό:     χαλκός Τεχνική διεργασίας:     χύτευση βαρύτητας Υλικό &n...
WT-1003-2C

WT-1003-2C

Θεραπεία επιφάνειας:     PVD επιχρυσωμένο χρυσό Χρώμα:     χρυσός Υλικό:     χαλκός Τεχνική διεργασίας:     χύτευση βαρύτητας Υλικό &n...
WT-1003-2

WT-1003-2

Θεραπεία επιφάνειας:     Πλάτος χρωμίου Χρώμα:     αργύρου Υλικό:     χαλκός Τεχνική διεργασίας:     χύτευση βαρύτητας Υλικό   τω...
WT-1003-1C

WT-1003-1C

Θεραπεία επιφάνειας:     PVD επιχρυσωμένο χρυσό Χρώμα:     χρυσός Υλικό:     χαλκός Τεχνική διεργασίας:     χύτευση βαρύτητας Υλικό &n...
WT-1003-1

WT-1003-1

Θεραπεία επιφάνειας:     Πλάτος χρωμίου Χρώμα:     αργύρου Υλικό:     χαλκός Τεχνική διεργασίας:     χύτευση βαρύτητας Υλικό   τω...
WT-1002-4

WT-1002-4

Θεραπεία επιφάνειας:     Πλάτος χρωμίου Χρώμα:     αργύρου Υλικό:     χαλκός Τεχνική διεργασίας:     χύτευση βαρύτητας Υλικό   τω...
WT-1002-3

WT-1002-3

Θεραπεία επιφάνειας:     Πλάτος χρωμίου Χρώμα:     αργύρου Υλικό:     χαλκός Τεχνική διεργασίας:     χύτευση βαρύτητας Υλικό   τω...
WT-1002-1

WT-1002-1

Θεραπεία επιφάνειας:     Πλάτος χρωμίου Χρώμα:     αργύρου Υλικό:     χαλκός Τεχνική διεργασίας:     χύτευση βαρύτητας Υλικό   τω...
WT-1006-5C

WT-1006-5C

Θεραπεία επιφάνειας:     PVD επιχρυσωμένο χρυσό Χρώμα:     ελαφρύ χρυσό Υλικό:     χαλκός Τεχνική διεργασίας:     χύτευση βαρύτητας Υ...
WT-1006-3C

WT-1006-3C

Θεραπεία επιφάνειας:     PVD επιχρυσωμένο χρυσό Χρώμα:     ελαφρύ χρυσό Υλικό:     χαλκός Τεχνική διεργασίας:     χύτευση βαρύτητας Υ...
WT-1012-6

WT-1012-6

Θεραπεία επιφάνειας:   γυαλισμένο Χρώμα:   αργύρου Υλικό:     ανοξείδωτο   χάλυβα Τεχνική διεργασίας:     ψυχρή κλήρωση Υλικό   των...
WT-1011-6D

WT-1011-6D

Θεραπεία επιφάνειας:   επιχρυσωμένο χαλκό Χρώμα:   χάλκινο Υλικό:     ανοξείδωτο   χάλυβα Τεχνική διεργασίας:     ψυχρή κλήρωση Υλικ...
WT-1011-6

WT-1011-6

Θεραπεία επιφάνειας:   γυαλισμένο Χρώμα: αργύρου Υλικό:     ανοξείδωτο   χάλυβα Τεχνική διεργασίας:     ψυχρή κλήρωση Υλικό   των σωλ...
top