ΑΓΟΡΕΣ ΜΟΥ

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα

Το ολοκληρωμένο κύκλωμα

Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως για την εναλλαγή ισχύος, τον μετατροπέα, το ηλεκτρικό όχημα, την αυτοκινητοβιομηχανία, τον φωτισμό LED, τις οικιακές...
σκωτσκι

σκωτσκι

Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως για την εναλλαγή ισχύος, τον μετατροπέα, το ηλεκτρικό όχημα, την αυτοκινητοβιομηχανία, τον φωτισμό LED, τις οικιακές...
Σωλήνας ρυθμιστή τάσης

Σωλήνας ρυθμιστή τάσης

Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως για την εναλλαγή ισχύος, τον μετατροπέα, το ηλεκτρικό όχημα, την αυτοκινητοβιομηχανία, τον φωτισμό LED, τις οικιακές...
MOSFET υψηλής τάσης

MOSFET υψηλής τάσης

Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως για την εναλλαγή ισχύος, τον μετατροπέα, το ηλεκτρικό όχημα, την αυτοκινητοβιομηχανία, τον φωτισμό LED, τις οικιακές...
MOSFET χαμηλής τάσης

MOSFET χαμηλής τάσης

Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως για την εναλλαγή ισχύος, τον μετατροπέα, το ηλεκτρικό όχημα, την αυτοκινητοβιομηχανία, τον φωτισμό LED, τις οικιακές...
Σωλήνας εφέ πεδίου

Σωλήνας εφέ πεδίου

Τα προϊόντα περιλαμβάνουν 30-100V MOSFET, 10a-80a, 100-400v Schottky και διόδο ταχείας ανάκτησης, 600-1200v IGBT. Τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως για την εναλλαγή ισχύος, ...
top